ทดลองใช้ yiistrap แล้ว datepicker พัง ไล่ไปไล่มา เป็นเพราะ screen.css แท้ ๆ เอาออกแล้วหาย #yii #yiistrap #datepicker