ทดลองออกจากห้อง 6:45 ด้วยตัวเลขน้อยกว่าเดิม 15 นาที