ถ้าลองไล่ดูดี ๆ ใน CController เราสามารถใช้ตัวที่ declared class ได้ถึง 183 ตัวกันเลยทีเดียว #yii #Controller #declared #class