ถ้ามีกำลังและเวลา จะขุดเอามาปัดฝุ่นใหม่ละกันตอนนี้เอามันไปพักไอเดียก่อน #อาลัยอาวรณ์