ถึงจะเล่น yii มาจะครบ 3 ขวบแล้ว ก็ยังมีไรให้ไต่ หาข้อมูลอยู่นะครับ บางทีเรื่องเดิม แต่ก็ยังมานั่ง debug อยู่… fb.me/Rh5zOQNA