ตื่นนอนรอบสอง 1-2 วันมานี่นอนจนจะได้เมืองมาครองแล้ววว