ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยตั้งชื่อให้ใคร เมื่อกี้น้องชายโทรมาบอกให้ตั้งชื่อให้หลานชายหน่อย #หลาน