ช่วงที่ผ่านมา ทำให้ข้อความหนึ่งที่เคยอ่านมานานแล้ว กลับตื่นขึ้นมา และชัดแจ้งมากกว่าเดิม @ หอพักซัลชา instagram.com/p/cjosSyGHAF/