จากจุดที่กินข้าว 25.0 /165 ถึงห้องโดยสวัสดิภาพ พรุ่งนี้เดินทางกลับ ขับรถกันดี ๆ ครับผม (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/19vcPYp