จะ 7 ครึ่งแล้วคนก็ยังแน่นเป็นปลากระป๋องอยู่เลย (@ MRT บางซื่อ (Bang Sue) BAN – @MRT_BMCL) 4sq.com/18e3X5d