จริง ๆ ถ้าไม่นับวันลงทะเบียน ก็น่าจะ 7 ปีได้แล้ว ฮา ๆ บ่งบอกอายุไงไม่รู้