คิดว่าหยุดตกล่ะ ยังตกปรอย ๆ วันนี้ฝากท้องไว้กับ 7-11 ตกยาวนานหลาย ชม. ปกติซอยจะท่วมตรงกลางซอย #ฝนตก