ข้อเสียที่พอจะมองออกตอนนี้คือ ทำให้คนรู้จักตัวตนของ Third party น้อยลงทุกวัน เพราะมันมาแบบสำเร็จรูป… fb.me/238m7esbe