ข้อมูลคือ ตอนนี้ตลอด 4 ปีถ้าสะสมยอดซื้อถึง 4 พันระบบจะต่ออายุสมาชิกให้อัตโนมัติ ตอนนี้เดินทางมาได้ครึ่งหน่อยๆ ตกใจ จะครบ 4 ปีแล้วรึ!