ก็วันนี้ตกผลึกได้แบบนี้ ^^ instagram.com/p/fppBghmHGu/