กำลังแกะเพลง เพื่อชีวิต จาก ธนาพร มณีพันธ์ – socialcam.com/s/yZsBPWBm