กำลังรอ….. (@ MRT บางซื่อ (Bang Sue) BAN – @MRT_BMCL) 4sq.com/136Wq9C