การเตรียมการเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณมี และสามารถถ่ายทอดได้ได้ทุกรูปแบบ #teaching fb.me/6kO5SCK9r