กะเวลาไว้พอดีแล้วนะ พึ่งเคลียร์ปัญหากะพ่อ ผลคือ เข้าสอนช้าแน่นอน! พึ่งเดินทางได้ครึ่งทางเอง