master project บางวันก็ดูเหมือนง่าย บางวันก็ดูเหมือนยาก ส่องเข้าไปลึกๆ ในตัวเราแล้ว อ้าว มันคือความขี้เกียจชัดๆ ^0^