7:30 ยังยืนรอรถเมล์ที่หน่าบิ๊กซี คันแรกสาย 40-2 ผ่านไปคนเยอะ เลยไม่ขึ้น