7:00 เริ่มลองตื่นสาย 7:28 ออก 7:50 รถตู้ 8:10 อสมท. แวะกินก๋วยเตี๋ย… 4sq.com/1oHFHTA http://t.co/uErlP7X8hS

Bor9hZ3IMAAaYjI