6:45 / 7:13 / 7:57 /8:28 /8:38 ตามคาด ดีที่ออกก่อนปกติ 20 นาที เกือ… 4sq.com/1jlsYAB http://t.co/AIIt0uKiw5

BohqH6dIYAEkQOA