6:20 ตื่นมาออกกำลังกาย ชดเชยที่เมื่อวานโดดเตะบอล ^^