5:55 ได้ห้องพักแล้วว ^ ^ (@ The Outside Inn) 4sq.com/QqotgS