5:55 ณ วัดหลักสามจ๊ะ (@ วัดหลักสาม) 4sq.com/1naXS5R