22:10 ถึงห้องแล้ว ช่วงนี้งดการออกวิ่งในสนามบอลหลายสัปดาห์ละ รู้สึกเหนื่อยไว เป็นตะคริวสามสัปดาห์ติด… fb.me/8eJiA6GMz