21:32 พึ่งถึงห้อง เพราะแวะบิ๊กซีซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าห้องก่อน รอบที่แล้วซักผ้ายังไม่หมด ผงซักฟอกหมดก่อน… fb.me/7Al3i1zGS