My Diary on 2010-03-26

Posted: 26th March 2010 by Prawee Wongsa in diary
Tags:
  • ดีเข้า 2010-03-25 #
  • อัพเดตธรรมะเรียบร้อยครับ #
  • เปิด skype ก่อน ลืมเปิดเช้าหลายวันแหละ #
  • Firebug มีการปรับรุ่นเป็น 1.5.3 แล้ว #
  • เืมื่อคืนระบบพึ่งจะอัพเดตหมาไฟไปเชียว #
  • ไปกินข้าวเหนียว ส้มตำ หลังรามฯ กันมา #
  • เครื่องขึ้น blue screen รีตัวเองไปหนึ่งรอบ #
  • พี่มาถามว่า เกิดกรณี นี้ต้องแก้ปัญหาแบบไหน ถามความคิดเห็นบอกไป บอกว่า ก็คิดเหมือนกันนะ แต่อยากหาอะไรที่ดีกว่านี้ T__T สุด ๆ แล้ววิธีนี้ผม #
  • อิอิ ระดมสมองกันเลยทีเดียว ปัญหาไม่ลงรอยกันกับ การขึ้นหน้าแรกของ content 55555555 #
  • ได้แค่มอง http://www.flickr.com/photos/denniske/4085636498/in/set-72157622631849095/ #

Powered by Twitter Tools