2 ชม. จากรามฯ ช่วงนี้เพลียง่ายแฮะ พรุ่งนี้สอบวิชาสุดท้ายแล้ววว (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/1fPfRWo