2ชม. ชนะ 21-18 เก็บ6 เม็ดนะครับ (@ IDO Futsal Club) 4sq.com/1cuqE6Z