02:18 ไปแล้วจริง ๆ ข่าวทางการ ขอบคุณน้ามู กับความสำเร็จที่ผ่านมา ขอให้โชคดี… fb.me/41HQJ5fJ3