0 – 0 อยู่แต่เริ่มง่วงแล้ว นอนก่อนดีกว่า ดูผลตอนเช้าเอา #เชลซี