ไม่รู้เพราะนอนเยอะเปล่า ซื้อของมากินตอนเช้า ป่านนี้ยังไม่ได้กิน เพราะรู้สึกคลื่นใส้ตลอด