ไม่ทำไรเลย สื่อมีให้ใช้ก็ไม่ใช้ คนไปน้อยก็โทษโน่นนี่นั่น ถามจริงบางคนรู้เปล่าว่ามีการเลือกตั้ง สว.