ไปซื้อที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่ากีบร้สนนี้ (@ BLACK&WHITE) 4sq.com/L7qpbX