ได้เวลาออกไปหาตัดผมเสียแล้ว อยากออกไปวิ่งด้วยนะ ตัดผมก่อนวิ่ง หรือวิ่งก่อนตัด ตัดก่อนน่าจะดีกว่า