ได้นอนเต็มที่เหมือนทุกครา แต่เหมือนชีวิตชีวายังเหน็ดเหนื่อย …