โอม 6 ตัวเอง 7 (@ อนงค์ ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์) 4sq.com/L7BiKT