โล่ง!!! ไม่ตกรถแล้วว ขอบคุณพี่แท็กซี่ ถึงแม้จะคิดมิเตอร์ต่อเนื่อง แต่ผมจ่ายแบบกดมิเตอร์ใหม… 4sq.com/1xNMeS0