โยงได้โยงดีนะครับ ภัยธรรมชาติกับการเมือง _ _” แทนที่จะช่วยกัน