โปรแกรมดี ควรคู่แก่การแนะนำ เอาไว้ทำ Image file เหล่า OS ทั้งหลายให้ติดตั้งด้วย Flash Drive ได้ #bootfb.me/3EHstOX4F