แวะมาดูของ sale ที่เซ็นทรัล ^0^ (@ MRT ลาดพร้าว (Lat Phrao) LAT – @MRT_BMCL w/ 2 others) 4sq.com/1iV1bqA