แวะพักกินเตี๋ยวและซื้อของฝาก (@ ห้องอาหารรถ VIP สมบัติทัวร์) 4sq.com/1i1A6bs