แวะกินข้าวเที่ยงกัน ^ ^ (@ ร้านส้มตำ สายฝน) 4sq.com/QusCk3 http://t.co/XzGBcf5tBo

BnVrY0-IIAAMivq