แปลก ๆ พึ่งจะ pull push ไปหยก ๆ มันลบไฟล์ออกจาก server อีกแล้ววว >,<