แต่เวลาจะทำไรสักอย่างขวาจะนำ แบบอัตโนมัติแต่จะรู้สึกตัวได้ทันทีเพราะปวด ตอนนี้เลยรู้สึกว่า มือซ้ายคือมือที่ถนัดที่สุดไปโดยปริยาย