แจ้งความประสงค์ย้ายออกแล้ว มีเงื่อนไขนิดหน่อย ไว้ค่อยคุยกัน (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/1r9DAtD