แกเป็นอะไรมากปะ เมื่อวานบอกเสียใจที่ปกป้องประชาธิปไตยไว้ไม่ได้ มาวันนี้บอกให้คุมเข้มคนต่อต้าน