เอาไว้แชร์โน่น นี่ นั่น ภายในกลุ่มครับ/องค์กร กะได้นะ #cloud #sharing #free #api fb.me/208pCzQwj